Duurzaamheid

J. Jonker en Zonen is sinds 2013 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Sinds 2017 is J. Jonker en zn ook gecertificeerd op niveau 5 van de CO2- presentatieladder Klik hier.

Klik hier voor ons co2-certificaat

De doelstelling van firma J. Jonker en Zonen is het energieverbruik in 2020 te reduceren met 5% (per medewerker) ten opzichte van het referentiejaar 2012. In het referentiejaar 2012 was de CO2 uitstoot van J. Jonker en Zonen 352 ton en in 2016 426,8ton. Per medewerker is de CO2 uitstoot in 2012 14,67 ton CO2 en in 2017 15,86 ton CO2.

J. Jonker en Zonen heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese Norm EN 50001, waarin de stuurcyclus voor continue verbetering van onze energie-efficiëntie in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder:

  • Analyseren (Inzicht in onze CO2 – uitstoot)
  • Besparen (CO2 – Reductie en de ambitie waaraan we ons committeren)
  • Communiceren (Transparantie, hoe communiceren we intern en extern)
  • Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO2-reductie)

Voor het verhogen van de energiebewustwording van onze medewerkers, het behalen van onze reductiedoelstellingen en het informeren en stimuleren van andere belanghebbenden zijn relevante gegevens op onze website gezet.

Aan externe belanghebbenden wordt via onze website de reductiedoelstelling en voortgang kenbaar gemaakt. Daarnaast is onze jaarlijkse rapportage met de CO2-footprint en actuele emissie-inventaris beschikbaar. Middels het contactformulier kunt u zelf suggesties aandragen voor nog andere reductiemaatregelen.

Voor scope 3 is een ketenanalyse opgesteld aangaande het groenafval van J. Jonker en Zn. Het groenafval en snoeihout dat J. Jonker en Zn in 2016 heeft aangeboden voor opwerking tot compost en biomassa is benut voor duurzame energieproductie. Hiermee is gedurende 2016 totaal 665 ton CO2-uitstoot in de keten voorkomen. In 2017 is in totaal 897 ton CO2 uitstoot in de keten voorkomen. Klik hier voor onze ketenanalyse.

Gerelateerde informatie

Klik hier voor ons CO2 Bewust Handboek

Boomplant- en tuinaanleg
Boomplant- en tuinaanleg Boomplant- en tuinaanleg Boomplant- en tuinaanleg
Wij verzorgen boomplant en tuin- en parkaanleg van a tot z. Van tekening tot de realisatie met alles wat daarbij aan tussenliggende werkzaamheden komt kijken.
Lees verder Alle projecten
Dé specialist binnen de groene sector