071 - 4033397 info@jonkerenzn.nl

Co2 Prestatieladder

J. Jonker en Zonen is sinds 2013 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Per november 2017 zijn we gecertificeerd op niveau 5. Klik hier voor de site van SKAO.

Klik hier voor ons co2-certificaat 

De doelstelling van firma J. Jonker en Zonen is het energieverbruik in 2023 te reduceren met 7,5% (per FTE) ten opzichte van het referentiejaar 2018 (6% in scope 1 en 1,5% in scope 2). In het referentiejaar 2018 was de CO2 uitstoot van J. Jonker en Zonen 460,5 ton, voor 2019 (definitief) is de CO2 uitstoot 508,1 ton. Per medewerker is de CO2 uitstoot respectievelijk 14,9 ton en 15,1 ton. De schatting voor 2020 is 479,0 ton (14,3 ton per FTE).

J. Jonker en Zonen heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese Norm EN 50001, waarin de stuurcyclus voor continue verbetering van onze energie-efficiëntie in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder:

  • Analyseren (Inzicht in onze CO2 – uitstoot)
  • Besparen (CO2 – Reductie en de ambitie waaraan we ons committeren)
  • Communiceren (Transparantie, hoe communiceren we intern en extern)
  • Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO2-reductie)

Voor het verhogen van de energiebewustwording van onze medewerkers, het behalen van onze reductiedoelstellingen en het informeren en stimuleren van andere belanghebbenden zijn relevante gegevens op onze website gezet.

Aan externe belanghebbenden wordt via onze website de reductiedoelstelling en voortgang kenbaar gemaakt. Daarnaast is onze jaarlijkse rapportage met de CO2-footprint en actuele emissie-inventaris beschikbaar. Middels het contactformulier kunt u zelf suggesties aandragen voor nog andere reductiemaatregelen.

Voor scope 3 is een ketenanalyse opgesteld aangaande het groenafval van J. Jonker en Zn. Het groenafval en snoeihout dat J. Jonker en Zn in 2019 heeft aangeboden voor opwerking tot compost en biomassa is benut voor duurzame energieproductie. Hiermee is gedurende 2019 totaal 213 ton CO2-uitstoot in de keten voorkomen.

Klik hier voor onze ketenanalyse

Gerelateerde informatie

Klik hier voor ons CO2 Bewust Handboek

A. Analyseren (Inzicht in onze CO2 – uitstoot):
1.A, 2.A, 3.A, 4.A
CO2 footprint 2012 (herberekend)
CO2 footprint 2013
CO2 footprint 2014
CO2 footprint 2015
CO2 footprint 2016
CO2 footprint 2017
CO2 footprint 2018
CO2 footprint 2019
CO2 footprint 2020 (schatting)

B. Besparen (CO2 – Reductie en de ambitie waaraan we ons committeren):
3.B1, 3.B2 > Doelstellingen scope 1 en 2 (energiemanagementplan).

C. Communiceren (Transparantie, hoe communiceren we intern en extern):
3.C2 > Communicatieplan

D. Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO2-reductie):
4.D.1 > Deelname aan sectorinitiatief 'Sturen op Co2' van branchevereniging Cumela 

Certificeringen